MA²ThE-TE-AMO Project Home Page

Home/Language
English Austrian Czech Danish French Italian


Socrates-Comenius

European Commission - Comenius

European Commission - Education and CultureProject Details

Name
MA²ThE-TE-AMO
MAking MAThEmatics TEAchers MObile

Code
129543-CP-1-2006-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2006
01.10.2009Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Università di Pisa

Contact person
Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners

(AT) Universität Wien

(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) University College Lillebælt, Skårup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l'Académie de Créteil  
Introduktion
 Printer Friendly Printer Friendly

Interkulturel kommunikativ kompetence som et element i MA2The TE AMO
IntroduktionNår man læser rapporterne fra de udvekslede lærere og studerende i COMENIUS-projektet, ser man straks, at de problemer, der er opstået under besøgene, meget sjældent skyldes mangel på sproglig eller matematisk kompetence. Det er et generelt træk, at hvad der virkelig forbavser de studerende og lærerne snarere er et spørgsmål om forskelle i (skole)kultur end forskelle i matematikundervisningen. Det betyder, at man kan være kommunikativ kompetent, være i besiddelse af lingvistiske, pragmatiske og strategiske kompetencer, uden at kunne kommunikere med mennesker fra en anden kultur med succes. Samtidig er det vigtigt at huske, at der ikke eksisterer en national kultur. I ethvert land er der adskillige kulturer. I mange tilfælde vil det være sådan, at det eneste, borgerne har til fælles i et bestemt land, er sproget, og endda ikke altid.

Som en konsekvens heraf er det tydeligt, at det ikke er tilstrækkeligt at kende facts om et land (som man mente tidligere) for at kunne føre en dialog mellem to eller flere mennesker fra forskellige kulturer. Hvad, der derfor er vigtigt, er at være i besiddelse af interkulturel kommunikativ kompetence.

Ifølge Michael Byram omfatter interkulturel kompetence følgende elementer:

  • Personlighed: nysgerrighed og åbenhed, parathed til at suspendere fordomme om andre kulturer og den sikre tro på ens egen.

  • Viden: om sociale grupperinger og deres praksis i ens eget land og i samtalepartnerens land, og om generelle processer i social og individuel interaktion.

  • Færdigheder i at fortolke og relatere: evnen til at fortolke en tekst eller en begivenhed fra en anden kultur, at forklare det og relatere det til tekster fra ens egen kultur.

  • Færdigheder i udforskning og interaktion: evnen til at tilegne sig ny viden om kultur og kulturel praksis, og evnen til at udnytte viden, holdninger og færdigheder under presset i en kommunikation og interaktion.

  • Kritisk kulturel bevidsthed / politisk uddannelse: en evne til kritisk at evaluere, på basis af eksplicitte perspektiver, praksis og produkter i ens egen og andre landes kulturer.1

Gennem træningskurser i dette COMENIUS-projekt har vi forsøgt at hjælpe lærere og studerende med at tilegne sig viden og i en vis udstrækning også færdigheder i at fortolke og relatere. Udviklingen af et sprog, der kan bruges, specielt ved undervisningen i matematik, har også været en vigtig del af kurset2. Vi har udstyret deltagerne med værktøjskasser med nyttige udtryk og nogle meget generelle regler angående, hvordan man opfører sig, når man kommunikerer med mennesker fra en anden kultur.

For at opnå hvad Claire Kramsch3 kalder et tredje sted, hvilket betyder at begge samtalepartnere skal træde ud af deres egen kultur og finde et sted hvor det er muligt med et åbent sind at mødes med den anden og glemme stereotyperne og således være i stand til at skabe en dialog, i hvilken begge parter udvikler sig som mennesker og bliver i stand til at reflektere over deres egen kultur.


3 Kramsch, Claire, Context and Culture in Language Teaching, Oxford, 1993

 

Copyright © by MA²ThE-TE-AMO Project - All Rights Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the MA²ThE-TE-AMO project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.