MA²ThE-TE-AMO Project Home Page

Home/Language
English Austrian Czech Danish French Italian


Socrates-Comenius

European Commission - Comenius

European Commission - Education and CultureProject Details

Name
MA²ThE-TE-AMO
MAking MAThEmatics TEAchers MObile

Code
129543-CP-1-2006-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2006
01.10.2009Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Università di Pisa

Contact person
Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners

(AT) Universität Wien

(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) University College Lillebælt, Skårup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l'Académie de Créteil  
Spørgeskema - Analyse af data
 Printer Friendly Printer Friendly

Dataanalyse af spørgeskemaerProjektet at gøre matematiklærere mobile fokuserer på at forøge matematiklæreres mobilitet ved at forbedre tilliden til deres fremmedsprogskompetencer og derved reducere deres tilbageholdenhed mht. mobilitet. Der tages hensyn til manglen på matematiklærere i de vestlige lande, forskelle i undervisningsplaner1, universaliteten i skolernes matematiklæseplaner og standarder2, og de nødvendige sproglige og kommunikative kompetencer mht. at læse og diskutere matematik på et fremmed-sprog.

Forhåndsundersøgelser viste, at i partnerlandene bliver lærerstuderende i matematik meget sjældent uddannet til at bruge et fremmedsprog i matematikundervisningen.

Til hjælp for projektets partnere mht. materialer til udviklingen af projektet blev der i foråret 2007 udarbejdet et spørgeskema til både sprog- og matematiklærere på seminarierne. Antallet af besvarelser fra seminarielærere var 583 og fra lærere 2794. Forskellene (undertiden meget markante) i antallet af besvarelser fra de forskellige lande er uden stor betydning for projektets formål.

Den kvalitative del af analysen af besvarelserne bekræftede både sproglæreres og matematiklæreres store interesse for at starte eller forøge et samarbejde.

Desuden afslørede svarene mange forskellige typer af motivation og mange slags erfaringer.

Uddannelsesmæssige fordele og perspektiver blev præsenteret for at motivere projektpartnerne til yderligere at udforske nogle af de spørgsmål der blev rejst.


Generelle bemærkninger fra analysen:

  • Engelsk er det sprog der nævnes i de fleste tilfælde.

  • Næsten alle (både matematik- og sproglærere) mener, det er muligt at undervise i matematik på et fremmedsprog.

  • Nogle få matematiklærere mener også, det er muligt på grund af matematikkens universalitet, det eksakte og reducerede ordforråd i matematiksproget og de matematiske symboler.

  • Mange matematiklærere nævner fordelene ved et fremmedsprog mht. deres fremtidige karriere, men undertiden frygter de misforståelser og dårlig kommunikation i klassen, hvis læreren og eleverne ikke har det samme modersmål. Adskillige lærere frygter endog at tilføje (den sproglige) vanskelighed til (den faglige) vanskelighed...

  • Forbehold og modstand mod at undervise i matematik i udlandet uden at bruge sit eget modersmål synes at være tydeligst hos ældre matematiklærere, hvorimod de unges tilgang er mere åben og fleksibel.

  • Samarbejdet mellem matematiklærere og sproglærere er sjælden og meget konkret ( fx oversættelse af et ord...)

  • Adskillige (især sproglærere) er interesserede i udviklingen af interkulturel kompetence, også under hensyntagen til de mange immigrantelever.

  • Størstedelen af både sprog- og matematiklærere mener, at både elever og lærere kan have fordel af, at der undervises i matematik på et fremmedsprog.

  • Dog mener nogle, at det kun vil være til gavn for elever, som er motiverede, og som kan leve op til en vis akademisk standard.
Austria Czech Republic Denmark France Italy
Comparison of Language teachers’
and Mathematics teachers’ views
Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file
Data Analysis of the Questionnaire
for Teachers
Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file
Data Analysis of the Questionnaire
for Teacher Trainers
Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file


3 58 seminarielærere besvarede spørgeskemaet [AT: 3 (3 Maths) – CZ: 14 (10 Maths +4 Lang) – DK: 10 (8 Maths +2 Lang) – FR: 7 (7 Maths) – IT: 24 (17 Maths +7 Lang)]

4 279 lærere besvarede spørgeskemaet [AT: 19 (0 Maths +6 Maths&Lang +13 Lang) – CZ: 101 (78 Maths +21 Maths&Lang +2 Lang) – DK: 4 (1 Maths +3 Lang) – FR: 14 (14 Maths) – IT: 141 (109 Maths +32 Lang)]

 

Copyright © by MA²ThE-TE-AMO Project - All Rights Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the MA²ThE-TE-AMO project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.