MA²ThE-TE-AMO Project Home Page

Home/Language
English Austrian Czech Danish French Italian


Socrates-Comenius

European Commission - Comenius

European Commission - Education and CultureProject Details

Name
MA²ThE-TE-AMO
MAking MAThEmatics TEAchers MObile

Code
129543-CP-1-2006-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2006
01.10.2009Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Università di Pisa

Contact person
Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners

(AT) Universität Wien

(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) University College Lillebælt, Skårup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l'Académie de Créteil  
Training Courses
 Printer Friendly Printer Friendly

CZ – Forberedelseskursus om læreres mobilitetDette kursus for lærerstuderende over 2 semestre er åbent for studerende fra 2. år af deres uddannelse. Det består af

  • Observationer af undervisning med det formål at beherske et specielt ordforråd og undervisningssprog. Der gives karakter.

  • Plenumdiskussioner baseret på deltagernes erfaringer (observering af videooptagelser af matematiktimer på engelsk, besøg på tosprogede skoler)

  • Deltagernes arbejde med forskellige lærebøger og undervisningsmaterialer sammenlignet med tilsvarende materialer på modersmålet (L1). Formålet er at få en bevidsthed om, hvordan man udtrykker sig om det faglige på L2, med hensyntagen til elevernes alder og sproglige kompetence, og mulige besværligheder, dels baseret på sammenblanding af L1 og L2, og dels i relation til emnet og baggrundsviden om målsprogslandet

  • Deltagernes individuelle arbejde med det formål at mestre emnerelateret ordforråd i lærebogssammenhæng og at rette og forbedre ordforrådet i undervisningssproget

  • Diskussion med en erfaren lærer

  • Forberedelse af korte undervisningslektioner for medstuderende (beskrivelse af lektionens formål, hensigt og opbygning. Præsentation, praksis, problem-løsning etc.)

  • Mikroundervisningslektioner for medstuderende, med umiddelbar og forsinket feedback – observationstjekliste.

 

Copyright © by MA²ThE-TE-AMO Project - All Rights Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the MA²ThE-TE-AMO project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.