MA²ThE-TE-AMO Project Home Page

Home/Language
English Austrian Czech Danish French Italian


Socrates-Comenius

European Commission - Comenius

European Commission - Education and CultureProject Details

Name
MA²ThE-TE-AMO
MAking MAThEmatics TEAchers MObile

Code
129543-CP-1-2006-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2006
01.10.2009Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Università di Pisa

Contact person
Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners

(AT) Universität Wien

(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) University College Lillebælt, Skårup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l'Académie de Créteil  
Training Courses
 Printer Friendly Printer Friendly

FR – Forberedelseskursus om læreres mobilitetEfter vores annoncering af kurset både i skoler og i IFUM bekræftede to lærerstuderende og to undervisere deres interesse for at deltage i kurset.

Italiensk kan kun læses på ganske få skoler i Frankrig.

Begge studerende deltog i et DNL-kursus i engelsk (forberedelseskursus i at undervise i matematik på et fremmedsprog: CLIL), og det var umagen værd at vente til slutningen af dette for at kunne drage fordel at denne erfaring. Det er årsagen til, at kurset afviklet fra maj 2008 til slutningen af november 2008. Forberedelseskurset blev afviklet i 8 moduler af 3 timer.


Modul 1

Maj 2008

Lærerens kulturelle og sproglige forberedelse

  • Præsentation af værtsskolen

  • Den første kontakt med en skole i udlandet og dens omgivelser

Modul 2

Juni 2008

Classroom language

  • Diskussion om teksten: Fare lezione in italiano

Modul 3

Juni 2008

Læseplaner i matematik

Diskussion om matematiklæseplaner på mellemtrinnet i værtslandet og specielt i besøgsklasserne.

Modul 4, 5 & 6

September – oktober 2008

Arbejde med udvalgte emner

  • Introduktion til de to udvalgte emner (brøkers ækvivalens og Pythagoras’ læresætning).

  • Diskussion om og udarbejdelse af undervisnings-forløb i de to emner, med brug af lærebøger fra hhv. værts- og gæstelandet.

  • Indlæring af det relevante matematiksprog til de to emner.

  • Brug af IT

Modul 7 & 8

November 2008

Test af undervisningsforløbene

  • Præsentation af de to udvalgte undervisningsforløb (brøkers ækvivalens og Pythagoras’ læresætning)

  • Diskussion om sprog og indhold og evt. problemer, der kan forudses.

  • De sidste god råd.Planen, som beskrevet ovenfor, blev gennemført. Vi tilføjede tre besøg for de to lærere, som skal til Italien, på ’Liceo italiano Leonardo de Vinci’ i Paris. Skolelederen og lærer Renata Peruffo gav dem en varm velkomst.


Yderligere forklaring:

I) Projektet blev gennemgået. Det italienske skolesystem gennemgået.

Værtsskolen og området blev beskrevet.

II) Classroom language

Kompendiet Fare lezione in italiano blev diskuteret.

De deltagere, som allerede havde tænkt over emnet, bad om mere præcision, og vi tilføjede nogle elementer til den oprindelige ordliste.

III) Forberedelse af testundervisning.

1) specielt ordforråd, forskelle på læseplanerne.

Deltagerne anvendte italienske lærebøger. Ved at læse kapitlerne om brøkers ækvivalens og om Pythagoras’ læresætning, observerede vi forskellene i den måde man udtrykker de matematiske begreber og skriver nogle matematiske symboler. Diskussionen om vores observationer var meget nyttig i forberedelsen af test-undervisningen.

2) besøg på ’Liceo italiano Leonardo da Vinci’ i Paris.

Matematiklærerne på den italienske skole sagde ja til at modtage vores deltagere på deres kurser. De deltog i tre lektioner. Det var en rigtig god lejlighed for dem til at blive bevidste om forskellen mellem det franske og det italienske skolesystem og til at observere, hvordan den italienske lærer gennemfører sine timer, og sammenligne det med deres egen praksis. De tilføjede classroom language eller specielt ordforråd til vores ordliste.

IV) Testundervisning

De to lærere, der skal til Pisa præsenterede en del af den undervisning, de havde forberedt, og de blev optaget på video. Rettelser af sproget og diskussion om indholdet fulgte efter præsentationerne.

 

Copyright © by MA²ThE-TE-AMO Project - All Rights Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the MA²ThE-TE-AMO project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.