MA²ThE-TE-AMO Project Home Page

Home/Language
English Austrian Czech Danish French Italian


Socrates-Comenius

European Commission - Comenius

European Commission - Education and CultureProject Details

Name
MA²ThE-TE-AMO
MAking MAThEmatics TEAchers MObile

Code
129543-CP-1-2006-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2006
01.10.2009Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Università di Pisa

Contact person
Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners

(AT) Universität Wien

(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) University College Lillebælt, Skårup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l'Académie de Créteil  
Forberedelseskursus om læreres mobilitet - Introduktion til rapporterne
 Printer Friendly Printer Friendly

Forberedelseskursus om læreres mobilitet
Introduktion til rapporterneAlle institutionerne opslår træningskurser for at forberede seminarielærere og lærere til at undervise i udlandet. Alle disse forberedelseskurser skal indeholde forskellige aspekter: interkulturel, lingvistisk og matematisk uddannelse, derfor forberedte og planlage sprog- og matematiklærere sammen træningskurserne i alle lande.

Den interkulturelle undervisning skal give de involverede lærerstuderende og lærere viden om organiseringen af undervisning i værtslandet og om undervisningspraksis.

Matematikundervisningen skal interessere sig for forskellige tilgange til bestemte begreber, mht. læseplan, didaktik og undervisning i klassen.

Disse træningskurser er meget forskellige i de forskellige lande, både hvad angår organisation og indhold.

De første forskelle kommer fra selve institutionerne. Kun Tjekkiet havde allerede haft undervisning på engelsk på sin kursusplan. I de andre lande skulle der oprettes et nyt kursus for lærere.

Dette nye kursus kunne i Italien inkluderes som en del at den officielle kursusplan for lærerstuderende, og i modsætning hertil var det baseret på frivillig deltagelse i andre lande, med en eventuel reduktion i antallet af undervisningstimer (Danmark) eller uden nogen form for kompensation eller støtte fra institutionen ( Østrig & Frankrig)

Kurserne har altså været mere eller mindre vanskelige at oprette i de forskellige lande.

Der var imidlertid ikke stor forskel på varigheden af kurserne i de forskellige lande, 20 til 30 timer. Men deltagerantallet viser meget store forskelle, fx 1 eller 2 lærerstuderende i Østrig og Frankrig, men 40 i Italien.

Årsagen til den store forskel i deltagerantallet kan også være af kulturelle årsager: manglen på stærke traditioner med lærerudveksling med andre lande nævnes af både Østrig og Danmark, mens Tjekkiet allerede havde gang i et fælles program for matematik og sprog, og havde en stærk tradition for udvekslingsprogrammer med andre lande.

Endelig havde det en stor grad af indflydelse på rekrutteringen af lærerstuderende og lærere, at kurset skulle foregå på et fremmedsprog. I Frankrig var kurset på italiensk, værtslandets sprog. I andre lande var kursussproget engelsk, og til trods for dette har lærere i Danmark ofte ment at deres sproglige niveau var for lavt til at deltage i udvekslinger med andre lande.

Hvad angår indholdet var konceptet for disse træningskurser meget forskelligt i de forskellige lande. Ikke kun det institutionelle grundlag, men også udvekslings-betingelserne, det valgte sprog til kurset og antallet af deltagere var vigtige variabler. I særdeleshed er de beløb, der er afsat til almindelig undervisning og speciel undervisning af besøgslærere, der skal deltage i udvekslingen, meget forskellig i de forskellige lande.

I Italien fokuserede kurset på studier af de forskellige uddannelsessystemer i de involverede lande med sammenligning og diskussion om positive og negative aspekter, mens besøgslærerne stod for den specifikke forberedelse af undervisningen i Østrig og på tysk. I Frankrig og Østrig var træningskurserne derimod fokuseret værtslandet og besøgslærernes forberedelse til at undervise i dette land, om indhold, sprog og undervisningspraksis.

På den ene side hænger det sproglige aspekt, dvs. ordforråd (almindeligt ordforråd, classroom language, matematiske ord) og grammatik, sammen med resten den øvrige træning på alle kurser. På den anden side, afhængig af om sproget på træningskurset var værtslandets sprog eller ikke, var resten af arbejdet for besøgslærerne meget forskelligt fra det ene land til det andet.

Nogle metoder var specielle for visse lande: franske deltagere havde muligheden for at besøge ’Liceo Leonardo da Vinci’ i Paris, hvor de kunne overvære undervisningen og få kendskab til kulturen i italienske klasser. Træningskurset i Tjekkiet inkluderede et besøg på en tosproget skole og observation af videooptagelser af matematiktimer på engelsk.

På samme måde har man de fleste steder studeret matematik som i Danmark og Italien, eller man har fokuseret specielt på de valgte emner (Pythagoras og brøker). Så, hvis lærerstuderende og lærere har forberedt undervisning i løbet af kurset, var denne undervisning relateret til forskellige matematiske emner som i Tjekkiet, eller man fokuserede Pythagoras og brøker som i Østrig og Frankrig. Alle steder havde lærerstuderende og lærere lejlighed til at præsentere undervisningsforløb på kurset. I nogle lande testede besøgslærerne endog dele af den undervisning, de havde planlagt at bruge i værtslandet. Endelig blev nogle af disse præsentationer optaget på video som i Tjekkiet, Danmark eller Frankrig.

 

Copyright © by MA²ThE-TE-AMO Project - All Rights Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the MA²ThE-TE-AMO project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.