MA²ThE-TE-AMO Project Home Page

Home/Language
English Austrian Czech Danish French Italian


Socrates-Comenius

European Commission - Comenius

European Commission - Education and CultureProject Details

Name
MA²ThE-TE-AMO
MAking MAThEmatics TEAchers MObile

Code
129543-CP-1-2006-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2006
01.10.2009Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Università di Pisa

Contact person
Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners

(AT) Universität Wien

(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) University College Lillebælt, Skårup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l'Académie de Créteil  
Training Courses
 Printer Friendly Printer Friendly

AT – Forberedelseskursus om læreres mobilitetEfter at have uddelt foldere og annonceret kurset, både på skoler og på det matematiske fakultet, bekræftede to lærerstuderende og to undervisere deres interesse for at deltage i kurset. Dette lave antal skyldes forskellige omstændigheder. For lærerstuderende er dette kursus fuldstændig frivilligt og kan giver ingen credit til deres studier. Vi forsøgte at indføje dette kursus i det almindelige studieprogram, men de traditionelle kurser blev foretrukket. Underviserne skulle deltage i kurset i deres fritid (det er temmelig vanskeligt at få tjenestefri til denne type kurser, især når det drejer sig om flere dage). I Østrig er der heller ingen tradition for lærermobilitet, hverken hos skolelærere eller hos universitetslærere (det matematiske fakultet kunne ikke engang udfylde sin temmelig lille kvote til Erasmus-udvekslingsprojektet i år). Det lykkedes os alligevel at finde disse 4 ivrige mennesker, som nu deltager i kurset.


Da kurset varer til slutningen af sommersemestret 2008, er denne rapport kun foreløbig og dækker både de aktiviteter, der allerede har fundet sted og de planlagte aktiviteter.


1. del. Engelsk for matematikere (oktober 2007 – januar 2008)

Dette kursus havde også deltagere, der ikke skulle deltage i selve projektet, men var interesserede i at undervise på et fremmedsprog. Denne del af kurset koncentrerede sig om at give en præsentation af et matematisk emne på engelsk. Da vi planlægger at sende lærere til Danmark, og vi ikke kunne finde nogle dansktalende lærere (som ikke enten studerer dansk eller er af dansk oprindelse) blev man enige om, at lektionerne om de danske skoler skulle foregå på engelsk. Hver deltager kunne frit vælge et matematisk emne og tale om dette for sine medstuderende. Disse præsentationer blev optaget på video. Midtvejs i kurset så man disse videoer og kommenterede dem. I anden halvdel af kurset skulle deltagerne præsentere et andet matematisk emne og her tage de medstuderendes og lærernes kommentarer med i deres planlægning. Kurset fandt sted en gang om ugen i 10 uger, ledet af en sproglærer og en seminarielærer i matematik, hver gang med 45 minutters præsentation og derefter 45 minutters diskussion.2. del. – parat til at undervise i udlandet (marts 2008 – juni 2008)

Dette kursus læses i 4 blokke (eftermiddag / aften), da det viste sig at det var lettere for deltagerne at få fri 4 gange i semestret end en gang om ugen.


Modul 1 – projektet, danske skoler

  • I dette modul blev deltagerne indført i det dansk skolesystem og fik en konkret beskrivelse af værtsskolen (geografi, struktur, skolekultur etc.).

  • Detaljer i organisationen af kurset forklares.

  • De to valgte emner (brøkers ækvivalens og Pythagoras’ læresætning) blev præsenteret.

Modul 2 – Pythagoras’ læresætning. Classroom language

  • Ved hjælp af mange forskellige materialer planlagde deltagerne et undervisningsforløb om det givne emne.

  • Birgiths kompendium om ’classroom language’ og Maries om ’Hvordan man underviser på engelsk’ blev diskuteret. Nyttige vendinger blev udvalgt til oversættelse.


Modul 3 – Brøkers ækvivalens, specielt ordforråd.

  • Ved hjælp af mange forskellige materialer vil deltagerne planlægge et undervisningsforløb om det givne emne.

  • Det specielle ordforråd til de to emner præsenteres og diskuteres, ved hjælp af ’Mathematisches Fachwörterbuch’.


Modul 4 – Prøveundervisning

  • De deltagende studerende og lærere vil ’prøvekøre’ dele af de planlagte undervisningsforløb.

  • Diskussion af prøveundervisningen.

  • Opklaring af de sidste detaljer.

 

Copyright © by MA²ThE-TE-AMO Project - All Rights Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the MA²ThE-TE-AMO project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.