MA²ThE-TE-AMO Project Home Page

Home/Language
English Austrian Czech Danish French Italian


Socrates-Comenius

European Commission - Comenius

European Commission - Education and CultureProject Details

Name
MA²ThE-TE-AMO
MAking MAThEmatics TEAchers MObile

Code
129543-CP-1-2006-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2006
01.10.2009Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Università di Pisa

Contact person
Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners

(AT) Universität Wien

(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) University College Lillebælt, Skårup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l'Académie de Créteil  
Training Courses
 Printer Friendly Printer Friendly

IT – Forberedelseskursus om læreres mobilitetTræningskurset udgjorde en del af aktiviteterne i det første år på SSIS – Secondary teacher training School of Tuscany, på universitetet i Pisa. Ca. 40 lærerstuderende deltog i træningskurset. Kurset startede den 14. januar, 2008, og fortsatte den 21. og 28. januar, samt den 4. februar.

Hvert modul varede 5 timer. Ca. halvdelen af hvert modul blev brugt på emner relateret til interkulturel undervisning, den anden halvdel til matematikundervisning.

Når det var mere hensigtsmæssigt (hvis det fx tog for lang tid eller var for vanskeligt at forstå) blev forklaringer af engelsk grammatik eller matematisk terminologi og begreber givet på italiensk.

Motivationerne til kurset var:

at opkvalificere matematiklærerne

at tilskynde til læreres mobilitet i Europa

at kunne deltage i Europæiske projekter med elever

og dets hovedformål var:

præsentation af relevant matematisk terminologi

styrkelse af sproget

planlægnings af aktiviteter for lærerstuderende og undervisningsforløb

at fremme samarbejdet mellem matematiklærere og sproglærere

de emner der blev behandlet i den første halvdel af hvert modul var:

interkulturel undervisning ( inkl. beskrivelse af skolekulturer)

classroom language

observation af undervisning

mens man i anden halvdel behandlede matematiske emner relateret til:

plan- og rumgeometri (inkl. Pythagoras’ læresætning)

talsystemet (inkl. brøker)

relationer og funktioner

Den metodik, der blev brugt på kurset var: aktivt arbejde – interaktion.

I hvert modul var første halvdel en diskussion mellem lærerstuderende og seminarielærere i hhv. engelsk og matematik. Engelsklæreren hjalp de studerende med at udtrykke sig på engelsk (og tilbød hjælp til terminologi, grammatik og udtale). Til sidst var der tid til at rette og forklare de mest almindelige fejl.

I den anden halvdel af modulet præsenterede matematiklæreren det emne, der skulle diskuteres, og den aktivitet, de studerende skulle i gang med. Han hjalp diskussionen i gang og bidrog til en rolig udvikling af aktiviteten ved at give de studerende forklaringer om matematiske begreber og relevant terminologi (på engelsk). Engelsklæreren prøvede at være usynlig, men hun registrerede fejl og vanskeligheder. Også her var der tid til, at hun kunne forklare og rette de mest relevante fejl.Afsluttende rapport, skrevet af Renata Montangero, seminarielærer i engelsk


Da jeg meldte mig til projektet som engelsklærer, måtte jeg beslutte mig for hvilket indhold kurset skulle have, hvordan man bruger et fremmedsprog hos matematik-studerende, som ikke var vant til at udtrykke sig på et sprog, der er meget forskelligt fra italiensk, og hvordan det skal foregå blandt studerende, der mestrer engelsk på meget forskellige niveauer.


Indhold

Med projektets formål for øje – at forberede nye lærere til at kunne undervise i matematik i udlandet og give dem den nødvendige interkulturelle kommunikative kompetence på et fremmedsprog – arbejdede vi med to aspekter:

 1. Forskellige europæiske uddannelsessystemer

 2. Hvordan man klarer matematikproblemer i klassen

Ad 1. Først bad jeg de studerende tænke tilbage på deres egen skole, deres lærere, de fag de havde studeret og deres vanskeligheder.

Minderne hjalp de studerende til at bryde isen og begynde at tale engelsk.

Dernæst, efter at have studeret de forskellige skolesystemer i de lande, der er involverede i projektet, blev de studerende i grupper bedt om at sammenligne dem og diskutere positive og negative aspekter. Til sidst rapporterede grupperne deres konklusioner i en plenumdebat.

Da de fleste deltagere allerede havde erfaringer som lærere, blev de bedt om at se på skoleproblemer fra denne nye synsvinkel og fortælle om, hvilke strategier de ville have brugt til at løse dem.

Til sidst skulle de altid i mindre grupper udfylde et spørgeskema for at vurdere kurset og frit give udtryk for deres holdninger og meninger.

Ad 2. De studerende arbejdede med opgaver med geometriske puslespil og mobiltelefoner. Desuden skulle de i grupper diskutere, hvordan man organiserer en undervisningstime og præsentere den for de andre grupper på engelsk.


Fremmedsprog.

Jeg synes, at engelsk skulle bruges uden at flytte de studerendes opmærksomhed væk fra det egentlige emne: matematik.

Så, under diskussionerne har jeg prøvet at hjælpe de studerende med at udtrykke deres ideer og kun tilbudt støtte til terminologi, grammatik og udtale, hvis det var nødvendigt. Forklaringer blev kun givet til sidst for at hjælpe med til at forbedre deres engelsk - uden at afbryde dem, mens de talte, for at undgå at frustrere dem , når de gjorde sig umage med at udtrykke deres ideer.

Når grupperne arbejdede med matematik, prøvede jeg at være usynlig, men jeg lyttede til dem og tog notater om deres fejl og vanskeligheder. I slutningen af timen var der tid til forklaringer og bevarelse af spørgsmål.


Som lærer synes, jeg dette kursus har været en udfordring, men også morsom: de studerende var virkelig ivrige efter af prøve noget nyt. De deltog ofte i diskussionerne med stor entusiasme og ikke kun de, der kunne tale flydende engelsk, men næsten alle prøvede at spille en aktiv rolle i undervisningen.

Jeg siger udfordrende, fordi jeg skulle forberede nogle timer uden at have nogle eksempler at gå ud fra og med et ringe kendskab til matematik. Morsomt pga. af de studerendes personlige engagement i diskussionerne.Seminarielærernes overvejelser


Læreren

Må kunne

 1. Skabe en god atmosfære

 2. Vise sit engagement

 3. Kommunikere og involvere de studerende i undervisningen

 4. Planlægge undervisningen og kende sit stof

 5. Gøre timen interessant og enkel

Som en konsekvens af ovenstående skulle der ikke opstå noget disciplinært problem.


De studerende

 1. Lærere er vigtige, men også den studerendes personlige interesse.


Matematik

 1. Det kunne være interessant at prøve at forstå, hvorfor matematik anses for at være vanskeligt og kedeligt i skolen.

 2. Erfaringerne med matematik/engelsk timerne er vanskelige at bruge i skolen.


Sprog

 1. Generthed i begyndelsen af timen

 2. De studerende følte sig bedre tilpas i løbet af timen og beklagede deres mangel på at kunne tale flydende engelsk, når de ville udtrykke deres meninger. Det irriterede dem, at de ikke kunne sproget bedre.

 3. De studerende syntes, det var rart, at de ikke følte de kørte fast i sproget på grund af de fejl, de lavede.

En studerende var forbløffet over den forlegenhed der opstod i klassen, når de studerende ikke kunne fortælle, hvorfor de ville være lærere.


Yderligere opgaver for besøgslæreren og –lærerstuderende


 • Tag kontakt med den skole der skal besøges (BRG VI ’Marchettigasse’, Wien

 • Information om læreplan (generel og specifik)

 • Træning af de udvalgte undervisningsforløb

 • Optag og bevar kontakten mellem værtslæreren og besøgslæreren.

 

Copyright © by MA²ThE-TE-AMO Project - All Rights Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the MA²ThE-TE-AMO project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.