MA²ThE-TE-AMO Project Home Page

Home/Language
English Austrian Czech Danish French Italian


Socrates-Comenius

European Commission - Comenius

European Commission - Education and CultureProject Details

Name
MA²ThE-TE-AMO
MAking MAThEmatics TEAchers MObile

Code
129543-CP-1-2006-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2006
01.10.2009Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Università di Pisa

Contact person
Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners

(AT) Universität Wien

(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) University College Lillebælt, Skårup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l'Académie de Créteil  
Introduktion til præsentationen af besøgsskoler
 Printer Friendly Printer Friendly

Introduktion til præsentationen af besøgsskolerEn af de vanskeligste faser i planlægningen af dette projekt var valget af skoler, der skulle tage imod besøg af en lærer og en lærerstuderende, begge fra et andet partnerland, i efteråret – vinteren 2008/09, som vi havde forestillet os ved tilrettelægningen af projektet.

I nogle lande (Østrig og Italien) var besøgsskolen den samme skole, som senere skulle sende en lærer på skolebesøg i udlandet i en periode for at observere og undervise et bestemt undervisningsmodul, som planlagt i projektforløbet.

Under alle omstændigheder var valget af skoler med det udgangspunkt, at det skulle være en almindelig skole, hvad angår undervisning og læring.

Skolerne skulle have klasser på mellemtrinnet, dvs. elever fra 6. til 8. Skoleår (sædvanligvis mellem 11 og 14 år).

Der gives en kort beskrivelse af hver af disse skolers kulturelle kontekst. Ideen er ikke kun at give informationer om typen af skole og dens didaktiske organisation: der gives også oplysninger om dialogen mellem lærere og elever, om forholdet mellem forældre og skole, om elevernes sociale baggrund, om de lokale omgivelser etc...

Den beskrivelse af besøgsskolernes kulturelle kontekst, der blev lavet af alle projektets partnere i efteråret 2007, var nødvendig for at forsyne de matematiklærere, der meldte sig til træningskurset om matematiklæreres mobilitet, med ideer til refleksion over ligheder og forskelle mellem de to kontekster, både hvad angår skolerne og de enkelte lande.

Projektet forsøgte at fremhæve over for den lærer, som måske skal undervise i udlandet, den grundlæggende betydning af at kunne reflektere over den rolle, enhver kultur spiller i uddannelsesprocessen, og den gode interkulturelle kommunikation.

Til sidst gives en generel indikation af hvilke emner, man har planlagt at undervise i på besøgsskolerne i perioden oktober til december 2008, hvor besøgene skulle finde sted.

Projektteamet havde brug for denne type informationer for at kunne finde frem til de emner, man ville foreslå til både de lærerstuderende og lærerne , der skulle udveksles, så de kunne planlægge et undervisningsmodul med et af disse emner. Dette modul skulle så afprøves (på et fremmedsprog) på besøgsskolen.

 

Copyright © by MA²ThE-TE-AMO Project - All Rights Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the MA²ThE-TE-AMO project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.