MA²ThE-TE-AMO Project Home Page

Home/Language
English Austrian Czech Danish French Italian


Socrates-Comenius

European Commission - Comenius

European Commission - Education and CultureProject Details

Name
MA²ThE-TE-AMO
MAking MAThEmatics TEAchers MObile

Code
129543-CP-1-2006-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2006
01.10.2009Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Università di Pisa

Contact person
Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners

(AT) Universität Wien

(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) University College Lillebælt, Skårup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l'Académie de Créteil  
Spørgeskema
 Printer Friendly Printer Friendly

SpørgeskemaMA²ThE TE AMO Project

SPØRGESKEMA TIL SPROG- OG MATEMATIKLÆRERE

(Spørgsmål markeret med * er kun til matematiklærere)


Om dig

 1. Underviser du på mellemtrinnet, på ældste trin eller begge dele?

 2. Hvilke fag underviser du i?

 3. Hvilket/hvilke fremmedsprog taler du?

 4. Hvordan vurderer du din fremmedsprogskompetence? (Se bilag)

Tidligere erfaringer

 1. * Har du nogensinde spurgt en sproglærer om, hvordan du kunne oversætte et ord eller en frase i matematik til et fremmedsprog?

 2. * Har en sproglærer nogensinde spurgt dig om betydningen af matematiske ord eller fraser?

 3. *Under hvilket omstændigheder underviser du/har du undervist I matematik på et fremmedsprog?

 4. Er der nogen form for samarbejde mellem dig og en sprog-/matematiklærer? Hvis ja, hvilken slags samarbejde?

 5. Har du nogensinde hørt om tosprogede undervisningsmodeller? Hvis ja, hvilke?

Din mening lige nu

 1. *Er det vigtigt at kunne et fremmedsprog for at kunne undervise? Hvorfor? Hvorfor ikke?

 1. Hvilken af de ovenfor (i introduktionen) nævnte) fordele ser du som den vigtigste? Hvilke andre fordele, om nogen?

 2. Hvad tror du vil være den største vanskelighed, når lærer og elever ikke har samme modersmål?

Forventninger

 1. Tror du, der ville være muligt at undervise i matematik på et fremmedsprog? Hvorfor? Hvorfor ikke?

 2. Tror du det ville være nyttigt for matematikindlæring, at der bliver undervist i matematik på et fremmedsprog? Hvorfor? Hvorfor ikke?

 3. *Tror du det ville være nyttigt for sprogindlæring, at der bliver undervist i matematik på et fremmedsprog? Hvorfor? Hvorfor ikke?

 4. Hvilke emner inden for matematikken kan der med fordel undervises i på et fremmedsprog?

Professionel udvikling

 1. Har du nogensinde prøvet at undervise i samarbejde med en lærer i et andet fag?

 2. Tror du matematiklærere kan have udbytte af at kunne undervise på et fremmedsprog? Hvorfor? Hvorfor ikke?

 3. Tror du sproglærere kan have udbytte af at samarbejde med matematiklærere? Hvorfor? Hvorfor ikke?

 4. *Tror du det ville være nyttigt for din professionelle udvikling at undervise i matematik på et fremmedsprog?

 5. *Ville det at undervise i matematik på et fremmedsprog gøre det nødvendigt, at du ændrer de metoder, du er vant til?

 1. Hvilke forudsætninger er nødvendige, for at lærere eller lærerstuderende kan undervise på et fremmedsprog?

 2. Er forudsætningerne anderledes, hvis undervisningssproget er elevernes modersmål, men et fremmedsprog for læreren? Hvorfor? Hvorfor ikke?

 3. Hvordan kan man skaffe sig de nødvendige færdigheder?


Hvis du kender lærere, der underviser i matematik på et fremmedsprog, beder vi dig venligst sende en kopi af dette spørgeskema til dem.
MA²ThE TE AMO Project

SPØRGESKEMA TIL SEMINARIELÆRERE I SPROG OG MATEMATIK

(Spørgsmål markeret med * er kun til matematiklærere)


About you

 1. Hvilke fag er du uddannet i?

 2. Hvilke(t) fremmedsprog taler du?

 3. Hvordan vurderer du din fremmedsprogskompetence? (Se bilag)

 4. Uddanner du lærere til mellemtrinnet eller ældste trin eller begge dele?

Tidligere erfaringer

 1. Har du nogensinde overvejet at undervise i matematik på et fremmedsprog?

 2. Har du nogensinde prøvet at undervise dine egne studerende I, hvordan de kan undervise I matematik på et fremmedsprog?

 1. Er der nogen form for samarbejde mellem dig og afdelingen for sprog/matematik? Hvis ja, hvilken slags samarbejde?

 2. Har du nogensinde hørt om tosprogede undervisningsmodeller? Hvis ja, hvilke?

Din mening lige nu

 1. Er det vigtigt at kunne et fremmedsprog for at kunne undervise? Hvorfor? Hvorfor ikke?

 2. Hvilken af de ovenfor (i introduktionen) nævnte) fordele ser du som den vigtigste? Hvilke andre fordele, om nogen?

 3. Hvad tror du vil være den største vanskelighed, når lærer og studerende ikke har samme modersmål?

Forventninger

 1. Tror du, der ville være muligt at undervise i matematik på et fremmedsprog? Hvorfor? Hvorfor ikke?

 2. Tror du det ville være nyttigt for matematikindlæring, at der bliver undervist i matematik på et fremmedsprog? Hvorfor? Hvorfor ikke?

 3. Tror du det ville være nyttigt for sprogindlæring, at der bliver undervist i matematik på et fremmedsprog? Hvorfor? Hvorfor ikke?

15.* Hvilke emner inden for matematikken kan der med fordel undervises i på et

fremmedsprog?

Professionel udvikling

 1. Har du nogensinde prøvet at undervise lærerstuderende i samarbejde med en seminarielærer i et andet fag?

 2. Tror du matematiklærere kan have udbytte af at kunne undervise på et fremmedsprog? Hvorfor? Hvorfor ikke?

 3. Tror du sproglærere kan have udbytte af at samarbejde med matematiklærere? Hvorfor? Hvorfor ikke?

 4. Tror du det ville være nyttigt for professionel udvikling at undervise i matematik på et

fremmedsprog?

 1. Ville undervisning I matematik på et fremmedsprog kræve en ændring af metodologi?


Hvis du kender lærere, der underviser i matematik på et fremmedsprog, beder vi dig venligst sende en kopi af dette spørgeskema til dem.

 

Copyright © by MA²ThE-TE-AMO Project - All Rights Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the MA²ThE-TE-AMO project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.