MA²ThE-TE-AMO Project Home Page

Home/Language
English Austrian Czech Danish French Italian


Socrates-Comenius

European Commission - Comenius

European Commission - Education and CultureProject Details

Name
MA˛ThE-TE-AMO
MAking MAThEmatics TEAchers MObile

Code
129543-CP-1-2006-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2006
01.10.2009Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners

(AT) Universität Wien

(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) University College Lillebćlt, Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l'Académie de Créteil  
Úvod k informacím o navštívených školách
 Printer Friendly Printer Friendly

Úvod k informacím o navštívených školáchJednou z nejcitlivějších fází přípravy projektu byl výběr škol, které měli podle pracovního plánu v prvním pololetí školního roku 2008-2009 navštívit učitel a student učitelství, každý z jiné partnerské země.

V případě některých zemí (Rakouska a Itálie) byla vybraná škola učitele, který na oplátku navštívil školu v zahraničí, kde provedl náslechy a odučil konkrétní vyučovací celek, jak bylo stanoveno v přípravných plánech projektu.

Volba školy se dále řídila tím, aby byla zvolena z hlediska organizace výuky průměrná škola.

Vybraná škola měla mít 2. stupeň, tedy vyučovat žáky v 6. až 8. ročníku povinné školní docházky (obvykle ve věku 11 až 14 let).

V následujících dokumentech je stručně popsán „kulturní“ kontext každé z vybraných škol. Snahou dokumentů není pouhý popis typu školy a její didaktické organizace: dokumenty obsahují také informace o typu dialogu mezi učitelem a žáky, o vztahu mezi školou a rodiči, o sociálním zázemí žáků, o místních podmínkách atd.

Popisy kulturního kontextu vybraných škol, které partneři projektu dali k dispozici na podzim 2007, byly nezbytné, aby umožnily účastníkům seminářů pro mobilitu učitelů matematiky reflexi na téma, které rozdíly a podobnosti v kulturním kontextu vychází z reality konkrétní školy a které souvisí s praxí v jednotlivých zemích.

Snahou projektu bylo ukázat obrovský význam, který pro učitele, jenž by měl učit v zahraničí, má schopnost zhodnotit roli, kterou hraje konkrétní kultura ve vzdělávání, a schopnost dobré mezikulturní komunikace.

Poslední část každého z následujících dokumentů také poskytuje obecné informace o tom, co se na vybraných školách mělo probírat v období říjen až prosinec 2008.

Tyto informace potřebovali řešitelé projektu proto, aby mohli vybrat vhodná témata, ze kterých by si učitelé a studenti učitelství, chystající se na návštěvu konkrétní školy, mohli vybrat takový tematický celek, který je pro ně zajímavý. Tento celek měl pak následně být experimentálně odučen (v cizím jazyce) v navštívené škole.

 

Copyright © by MA˛ThE-TE-AMO Project - All Rights Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the MA˛ThE-TE-AMO project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.